Marathi Poem Kavita Prem Girlfriend Romantic


Marathi Poem Kavita Prem Girlfriend Romantic


                                   खरच हे माझं
चुकत तर नाही ना ???
**************
शब्दात गुंफतो तुला,
कवितेत लिहतो तुला.....
**************
गाण्यात गातो तुला,
सुरात छेडीतो तुला.....
**************
खरच हे माझं
चुकत तर नाही ना ???
**************
नेहमी आठवतो तुला,
रोज फसवतो स्वतःला.....
**************
विनाकारण छळतो स्वतःला,
ज्याचा खुप त्रास होतो मला.....
**************
खरच हे माझं
चुकत तर नाही ना ???
**************
नेहमी स्वप्नात पाहतो तुला,
आरशातही निहाळतो तुला.....
**************
तु नसताना रडवतो स्वतःला,
असे का करतो नाही कळत मला.....
**************
खरचं हे माझं
चुकत तर नाही ना ???
**************
येता जाता भासवतो तुला
मागे वळूण पाहतो तुला
**************
माझे तुझ्यावर खुप प्रेम आहे,
नेहमीच सांगतो मी तुला.....
**************
खरच हे माझं
चुकत तर नाही ना ???

                                                                Horse Dance
 

Most Reading